Greta Svensson

  • 1931.03.29 - 2021.12.15

Om begravningen för Greta Svensson Ortholms-Hellbergs Begravningsbyrå
KARLSHAMN