Villkor


A) Villkor blomsterbutik

1 Tjänster och samarbetspartners

Detta är en blombudstjänst för begravningsbyråer i Sverige. Varje begravningsbyrå väljer vilken blomsterbutik/florist de vill använda för att skapa och leverera sina produkter.. Onlinebutikslösningen och tillhörande betalningssystem drivs av Adstate AS i samarbete med PayEx. Varje begravningsbyrå fyller sin nätbutik med de artiklar och priser som de kommit överens om med deras valda florist. Det framgår av beställningen vem ordern går till. Alla personer över 18 år kan använda tjänsten.För frågor som inte regleras av de villkor som beskrivs här, följer vi Konsumentverkets regler och villkor för konsumentköp av varor via Internet (e-handel).

2 Produktbeskrivning

Alla blomarrangemang och produkter är tillverkade av lokala florister. Bilderna på produkterna i nätbutiken stämmer så mycket som möjligt överens med den produkt som levereras. På grund av varierande tillgång till vissa typer av blommor, kan det hända att vissa blommor ersätts med liknande blommor av motsvarande värde. Det kommer alltid att eftersträvas att den levererade produkten överensstämmer med produktbilden och därmed den beställda produkten.
Många av produkterna kan ha upp till 3 storlekar. Bilden visar produkten i medelstor storlek, om annat inte anges. Dessa olika buketter skiljer sig främst i storlek men en stor bukett kan också innehålla ytterligare komponenter, såsom mer grönt.

3 Priser

Priserna som visas i nätbutiken är inklusive moms. För de produkter som finns i flera storlekar, visas pris per storlek i beställningssteget där storlek väljs. Det finns en leveransavgift på produkten, men detta kan variera beroende på leveransplats, ceremoniplats eller privat adress.
Om leveranspris inte anges i produktbeskrivningen, kommer det alltid att visas i ordersammanfattningen innan bokningen slutförs. Här visas det totala priset, inklusive alla avgifter.

4 Leveranstider och tidsfrister

Leverans av produkterna sker före ceremonin, i samråd med begravningsbyrån. För att vara säker på att varorna levereras i tid måste bokningen göras senast kl 12.00 två helgfria vardagar före ceremonin. Om din beställning innehåller band med tryckt text är tidsfristen för beställningen kl 12.00 tre helgfria vardagar före ceremonin. Beställningar som görs efter tidsgränsen kommer om möjligt att genomföras. Leveranser till privata adresser görs kontinuerligt, och kommer att äga rum inom en till tre arbetsdagar efter din beställning. Om det skulle uppstå eventuella externa påverkande omständigheter, som exempelvis extrema väderförhållanden, som gör det omöjligt att leverera produkterna inom denna tidsfrist, kommer de att levereras så snart som möjligt. Om mottagaren inte är hemma vid leverans till privat adress, och leverans till dörr eller granne ej godkänts, kommer floristen att ta tillbaka varan till butiken. Budet kommer antingen lämna ett meddelande till mottagaren att kontakta florist om upphämtning eller leverans av produkten, eller försöka att leverera varan igen vid ett senare tillfälle. Leverans sker med bud, buss eller färja.

5 Beställning och orderbekräftelse

Beställningen är fullbordad när betalningen är genomförd. Det skickas då en orderbekräftelse på e-post till beställaren, som sammanfattar hela ordern. För de produkter som finns i flera storlekar, visas pris per storlek i beställningssteget där storlek väljs. Leveransavgiften kan variera beroende på vald leveransplats, ceremoniplats eller privat adress.

6 Betalning

Betalning sker med kredit-/betalkort som en del av orderprocessen. Detta kräver ett giltigt certifikat som godkänts av banken för internetköp. Betalningslösningen tillhandahålls av PayEx och derasinlösenbank. Detta är stora professionella aktörer som sätter betalningssäkerhet som högsta prioritet. Pengarna dras när beställningen slutförts och inte vid leverans av varan.

7 Reklamation

Om kvaliteten på produkten eller leveransen inte skulle uppnå beställarens önskemål, måste denne kontakta blombutiken som levererade produkten. Kontaktuppgifter till butiken kan hittas på beställningskvittot. Kontaktuppgifter till begravningsbyrån finns alltid på byråns hemsida som är kopplad till sidan där beställningen gjordes. Eventuella klagomål skall framföras så snart som möjligt efter leverans och måste innehålla ordernummer, felbeskrivning samt kontaktuppgifter.

8 Ångerrätt

Ångerrätt gäller bara tjänster som inte påbörjats. Beställaren måste således kontakta blomsterbutiken / begravningsbyrån om avbokning innan floristen har påbörjat arbetet. För produkter som skall levereras till ceremoniplatsen motsvarar detta tidsfristen för ordern. För större beställningar över 1000 SEK gäller samma tidsfrist som tryck på band; kl 12.00 tre helgfria vardagar före leverans, för att ångerrätten skall gälla.

9 Personuppgifter

All kundinformation behandlas konfidentiellt. Vi förlitar oss på att information som anges om köparen är korrekt i de fall vi behöver komma i kontakt med personen. Dessa uppgifter kommer inte att föras vidare till 3:e part eller används för andra ändamål utan kundens samtycke. Se vår sekretesspolicy online.

10 Äganderätt

Allt material och information i nätbutiken, inklusive bilder, är skyddade av upphovsrätten och får inte fritt kopieras eller användas av andra.


B) Villkor minnessidor


1 Inlägg i gästboken

Detta är en minnesplats för familj och vänner som känner sorg och saknad efter en älskad som har gått bort. Ha därför respekt för familjen och den avlidnes närmaste.
Du är personligt ansvarig för innehållet i inlägg du publicerar.
- Hälsningen måste undertecknas med ditt namn.
- Din hälsning är omedelbart synlig för andra så fort du publicerar den om inte familjen har valt att godkänna inlägg innan de publiceras.

Vi tillåter inte:

- Hälsningar/inlägg som verkar kränkande eller stötande, innehåller reklam, strider mot upphovsrätten eller på annat sätt bryter mot svensk lag. Innehåll som detta kommer att tas bort utan förvarning.
- Personangrepp, hot, ärekränkande inlägg, skvaller och detaljer som kan kränka berörda personer.
- Svordomar, eller andra kränkande/opassande formuleringar.
- Publicering av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd.
- Inlägg som innehåller reklam eller andra försök att sälja varor eller tjänster.
- Upprepade publiceringar i form av hälsningar mm (spam).
- Länkar till sidor med innehåll som kan leda till åtal, eller sidor som är kränkande, rasistiska, hotande, obscena, pornografiska eller på annat sätt bryter mot svensk lag eller sedvänja.
- Inlägg under "hälsningar" godkänns oftast inte i förväg, men kommer att kontrolleras efter bästa förmåga. Vi administratörer på sidan och vår partner Adstate AS förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort olämpliga inlägg. För upprepade brott mot reglerna har vår partner Adstate AS också rätt att spärra avsändaren.

2 Upprättande av minnessida

§1 Vi förhåller oss till svensk lag och accepterar inte innehåll som kan leda till åtal, eller innehåll som är kränkande, rasistiskt, hotfullt, obscent eller på annat sätt bryter mot gällande lagar och förordningar.
§2 Administratör (ägare) till en minnessida är ansvarig för allt innehåll som publiceras på minnessidan. Minnessidan ska spegla en representativ och respektfull bild av den avlidne och ska inte verka provocerande mot besökare. Byrån och minnessidans ägare står fritt att ta bort inlägg och hälsningar som inte anses följa respekt och ordning.
§3 Tillstånd krävs för att lägga upp någon annans immateriella rättigheter. Exempel på immateriella rättigheter är bilder, texter, filmer och musik. Den som publicerar något på sidan är ensam ansvarig för att innehållet inte strider mot lagen om immateriella rättigheter och upphovsrätt.
§4 Missbruk av vår minnessida med kommersiella strävanden, såsom smygreklam, kan orsaka avstängning.
§5 Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ta bort innehåll som strider mot reglerna.
§6 Vår minnessida kan inte användas för privat kommunikation, besked eller andra meddelanden till slutna grupper för andra användare av webbplatsen.


C) Villkor gåvoförmedling


1 Tjänster och samarbetspartners

Detta är en gemensam gåvoförmedlingsplattform för alla begravningsbyråer i Sverige. Gåvoförmedling är en direkt donation till det valda välgörenhetsändamålet. Det är familjens minnessidoadministratör som väljer vilket ändamål som gåvorna kan gå till. Detta kan vara en eller flera valfria mottagare. Alla gåvor som ges i samband med en specifik minnessida registreras och sammanfattas så att familjens administratör kan se det totala beloppet om så önskas. Den individuella donatorn kan välja att vara anonym eller inte, men beloppet tas oavsett med i totalsumman.
Alla personer över 18 år kan använda tjänsten.

2 Produktbeskrivning

Produkten är en minnesgåva med tillhörande gåvoblad som skickas till familjens administratör och till donatorn. Begravningsbyrån har också tillgång till alla gåvobevis.

3 Priser

Givaren väljer själv summan/storleken på donationen, och det tillkommer ingen extra kostnad för givaren utöver gåvobeloppet.

4 Leveranstider och tidsfrister

Gåvobeviset skickas digitalt när betalningen genomförts. Detta kan också göras efter ceremonin, såvida familjen inte har beslutat att tjänsten sedan skall stängas av. Utöver detta finns det ingen tidsfrist för när en gåva kan ges.

5 Beställning och orderbekräftelse

Gåvan skickas när betalningen är genomförd. Om donatorn inte har valt att vara anonym skickas då ett "tack för gåvan" bekräftelsemail med en länk till gåvobeviset via e-post till denne.

6 Betalning

Betalning sker med kredit-/betalkort som en del av orderprocessen. Detta kräver ett giltigt certifikat som godkänts av banken för internetköp. Betalningslösningen tillhandahålls av PayEx och derasinlösenbank. Detta är stora professionella aktörer som sätter betalningssäkerhet som högsta prioritet. Gåvobeloppet minus avgifter överförs direkt till fondens/mottagarens konto. Den avdragna avgiften består av betalning- och administrationskostnader för PayEx samt Adstate, och uppgår 5,9% + m0ms av gåvobeloppet.

7 Reklamation

Om kvaliteten eller leveransen av tjänsten inte skulle uppnå givarens önskemål, måste denne kontakta Adstate som levererar tjänsten. Kontaktuppgifter kan hittas på hemsidan. Eventuella klagomål skall framföras så snart som möjligt efter leverans och måste innehålla felbeskrivning samt kontaktuppgifter.

8 Ångerrätt

Ångerrätt gäller bara tjänster som ännu inte utförts, och är därför inte relevant för denna tjänst då den sker i samband med beställning. Tjänsten utförs och levereras vid den tidpunkt då betalningen bekräftas av givaren, och gåvobevis samt information skickas till respektive mottagare.

9 Personuppgifter

All kundinformation behandlas konfidentiellt. Vi förlitar oss på att informationen om donatorn som lagras i vår databas är korrekt. Mottagande organisationer har lösenordsskyddad inloggning som gör det möjligt för dem att hämta och använda dessa uppgifter för eget bruk. Även begravningsbyrån och familjens administratör har tillgång till informationen som anges på gåvobeviset. Utöver dessa direkt berörda parter ges inte information ut till 3:e part utan kundens samtycke.

10 Äganderätt

Allt material och information i nätlösningen, inklusive bilder, är skyddade av upphovsrätten och får inte fritt kopieras eller användas av andra.


D) Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att tillhandahålla tjänster och analysera trafik, detta för att ge en bättre användarupplevelse och förstå hur våra användare använder webbplatsen. Utifrån detta kan vi utveckla webbplatsen optimalt för dig som användare. Vi använder analysprogramet från Google Analytics och Hotjar.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vi kan inte spåra data tillbaka till dig som individ.


De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan innebära att en del webbsidor inte längre fungerar på korrekt sätt. Information om detta finns i "Hjälp" -funktionen i din webbläsare.